తగ్గిన బంగారం ధరలు! | Gold Rates Fall Down | Telugu News

తగ్గిన బంగారం ధరలు! | Gold Rates Fall Down | Telugu News


Gold Rates Fall Down

23 Comments

  1. OmFut ఛానెల్ వాళ్ళు బంగారు ఆభరణాలు అమ్మే వ్యాపారులకు తొత్తులు మారి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఐదు వందలు తగ్గితే వేలల్లో తగ్గినట్లు బిల్డ్ అప్ ఇస్తున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*