งานเปิดตัวบุฟเฟ่ต์หลักล้าน กับเนื้อปลาในตำนานคำละสามร้อย!🍣

งานเปิดตัวบุฟเฟ่ต์หลักล้าน กับเนื้อปลาในตำนานคำละสามร้อย!🍣


I’m announcing… Your lips are folded. They became a triangle shape. Welcome to our channel Boo! Why are you so pretty today? We’re here for Copper’s opening party. They expanded their restaurant because they had more customers. So today we’re here for their opening party. Actually at first I told Mr. Kasem that me and Kan
were not good at this kind of thing. We might have to refuse you invitation
but we’re really really happy with you. You said you didn’t like a party, but look at your dress. I’m wearing a normal costume. Look at my gaffer. Come to me, if you want to be rich. We intended just to drop by a bit and go back because we don’t really like coming to the party. But then Mr. Kasen sent this clip to San. Sunbeary, I really want to meet you. I want to sing a song for you. Mommy wants to sing a song for you. See you in the party. He also sent me 3 versions of the party poster. And also the video clip of them in Japan, finding food ingredients that will be cooked for San today. It’s not only for me but for all Copper’s special guests. There are more than 100 people here today. Look, San. The red carpet, looks like an award. You know what, when I arrived at the party and I saw these flowers I just realized that I forgot to bring the flower. I didn’t bring any gift from them. It’s like I only come here to eat. I will take this one and give it to them. Hey! I want to tell you guys that San got a new bag because of this party. Really? Show it. Do you know this brand? What is it? This brand is popular among the rich people. Tell them how you got it. I didn’t buy it, I rent it. Before I actually buy an expensive thing I have to be sure if I really like it or not. I want to try it first. So I decided to rent it. The rental cost is 3,800 Baht. But the deposit is 100,000 Baht. Actually I don’t wanna buy it because I invested all the money in my life in food. Hey, San. They’re waiting for you. After you. No, let’s go together. Let’s go. What are you guys so afraid of? You first, today you’re handsome. Oh, Mr. Kasem is here. Oh, hello. I got flower for you, San. No, I mean, help me keep it in place. I feel embarrassed, I didn’t bring anything. Normally I didn’t get surprised at the other party. But look at this. Red carpet. Press. Hello, San. How many seats are increased? Normally, we could accommodate 200 customers. Now there are 100 more seats. We didn’t only increase the number of seat but we also have wider range of food. Because we have new food counters, new menus, new food techniques for our customers. After Bearhug posted your first clip, there was a phenomenon. Our admin and reservation team were surprised. They couldn’t sleep because of your clip. When I was at the restaurant, people came to greet me, “Hello, Mr. Kasem” – They knew you.
– I was surprised. They said they watched Sunbeary Bearhug. It turned out that after that clip was posted Copper Buffet became popular. So today we arranged this Thank you Press Party to express our gratitude to the Youtubers. Thank you for making this happen. From the bottom of our heart. After this clip, you have to buy this whole building. Because you will get more customers. So we’re in the party. There are lots of people. Inside the restaurant is filled with hungry bloggers. Including us. We’re here to see the booth that will make Bearhug’s cameraman become unemployed. It’s a photo booth. It’s like a wedding photography studio. You’ll get a photo that you can make it your profile picture. Oh, Peach. Hey, Peach. What’s up. I just knew that the cameraman has a microphone. Like the one that Bird used. It’s for the communication. This is exciting. You will become Praew magazine’s model in just a second. Insert here. Exactly like Praew magazine. Not only eat for free, but also take a picture for free. We’re such a great people. Look at the queue. Many people are waiting in line. They’re waiting for her to finish. That’s right. What a good person she is. She got a new profile picture. She met her fanclub. It’s a fan meeting. Granny is wondering who is she. I only know Jennifer Kim. Oh, she knew her. So now we’re inside. We’re waiting to be on the stage. They’re taking photos. The photographers are taking photos. The most important thing when taking a photo and to make it a great picture, you have to show your rented bag. He said Sun. But not Sunbeary. That’s another Sun. This clip is sponsored by a second hand brandname bag rental shop. No! I paid for the bag myself. Managing money like us Bearhug is very easy. We don’t care about materiel thing. We keep our asset inside our bodies. Yes, inside our bodies. What do you mean? Our asset is food. For example, we have 100% of money, we will spend 90% on food. That’s right. And another 10% is for saving. Other than that it’s for food. Then we keep then inside our bodies. They will turn into fat and we will keep it with us. How many kilos of asset you got? Wow. Don’t make me talk about it. Welcome to Bear With Brains. Mr. Kasem, he’s GM which is General Manager. His main job… Hey wait, the photographer is in the way. Please step out. Step out. What is GM? GM stands for General Manager. He has to do everything. He has to know every details. Including finance, or where to but the ingredients. GM is the one who takes care of everything in the restaurant. Mr. Kaset is the one who transformed Copper. At first they were in the red, for more than million Baht per month. But now they made hundred million baht of profit. GM must be a really talented person. GM can be the owner himself, but sometimes they’re hired. Sometimes he can be the shareholder. Or sometimes a business partner. Those who are running their own business and still don’t have GM, you should carefully choose one. Because your business relies on this person. We were outside for 5 minutes, and we saw Mr. Kasem greeted everyone in the party. He knows everyone he invited and he can remember them all. Let’s end Bear With Brains here. Won’t you cut it for me? Hello, Ms. Kim. So this party has a presenter. No, it’s a mini concert from Ms. Jennifer Kim. Hello. At copper they really value their staff. Because the quality of the foods depends on the chef. They got all the chef who developed the foods on the stage. There are around 5 6 7 8 people on the stage already. You’ll see that the chef are scattered around the stage. Some are hiding and some look really excited. They’ve never been on the stage before. Clap for them. What’s this? Tell them first. You sound unsure. I barely know them. I only know Tuna and Salmon. If it’s delicious, I eat it. Hey, your lips are folded. Folded lips. Wow. An extreme reaction. They became a triangle shape. Let me have another bite. Why do you have to stick your tongue out? A triangle shape again. I don’t understand why does this kind of meat exist in the world? It’s melted on my tongue just like a Century Soup that’s made from a perfectly braised fish. She keeps reacting to the food, but those on the stage keep singing Doraemon. This is the signature dish. Your life course. Did I announce? No, you haven’t. Here it is. Look at her happy face. Ok, I’ll let you eat now. That’s too close. I’m announcing… that the truffle soup at Copper Buffet to be to be my life course truffle soup. The soup is so rich. You can breath in the smell of truffle you can even smell the truffle when you breath out. It’s very very rich. But I can’t drink more than 3 bowls. It’s very delicious but because its texture is heavy, I can’t drink too many of it. But it made me surprised every time I drink it. He’s falling. Bring him back. Get back here. Here comes mother. She’s going the sing, but look at San. Wonderful. So powerful. Such a powerful truffle soup. Here comes. What a fantastic soup! What a fantastic soup! So delicious and powerful. What? There’s a good-looking waiter here. I came here 3 times, I spied on him everytime. My friend told me that he is handsome. What’s your name? Hello. My name’s Pae. Are you seeing someone? Yes, I do. Man or woman? A women. You shouldn’t ask him like that. What’s this? This is lobster. It’s lobster white wine cream sauce. Those who are here today can get as many as they want. Yes, it’s a buffet. What if someone wants 100 plates of this? Sure, Peach is eating this as well. How long have you been working at Copper? I’ve been here for more than 3 years. Why are you here for so long? I’m happy. I feel happy when the customers get to eat good food. Thank you. It’s salmon. One of the good things here is that the foods are freshly made. The foods at the other buffet restaurant are already cooked and are placed on the counter. But here, you have to order and you will get your order in a few minutes. This is a premium zone. This is the malty fish that you just ate. It melted in my mouth. There’s a marble here. That’s the marble. It’s a beef. They brought this beef from Japan. We have to ask the chef, he’s here. Me. chef. Yes. What made this fish so special? This is the Super Bluefin, it’s a very big TORO (tuna). It was kept in the freezer in Japan it was only for selling for us. Specially for Copper? Yes, only for Copper. Only one in Thailand? Yes. Why do you look so happy? I’m always happy. Cutting the fish seems to be more enjoyable. Here it is. It’s ready. If you’re selling this how much do you think this plate costs? 300 Baht for each piece. 300 Baht for each piece!? How many pieces did you eat? 100 pieces. Mr. chef, If you’re selling this how much is it gonna cost for 1 piece? 500 Baht. How much is it again? 500 Baht. The first one is 300, then this one is 500 Baht. Mr. Kasem, I ate them for around 100 pieces already. Really? I haven’t ate any of it yet. If want someone to feed me. I will feed you. Let’s do it. Choose the one with lots of wasabi. I’m very honored, Mr. Kasem. May I? I don’t believe you. Is this fish or beef? I can’t tell. It’s so soft like a raw fish. I’ve never eaten any beef like this before. This beef is so soft like a fish. They’re siblings. What’s wrong with your voice? We haven’t done a clip like this for a while. – We were too indy, we haven’t done any food clip.
– That’s right. Look at her face. I think she misses this a lot. It will be really funny if the camera get burned. It will be a joke. You forgot to turn it off. It’s because I’m too hot, I cannot hide. Is that too close? It tasted like a premium fish. I don’t think it’s a beef. It has no bad smell. There’s only few rice. The sauce is sour, salty and sweet. It’s lightly burned. So it’s a warm sauce. It goes perfectly with the beef. Normally I don’t eat beef. We knew that! His eye bulged. Look. This is the kingdom of sweets. What is this? This is Honey Toast. Hey, this is Kanom Ko. It’s a very rare dessert. It’s a palm sugar dumpling in coconut milk. Looks so yummy! This one is very tasty. So good, the Panna cotta at Copper Buffet is really good. This is Chocolate lava. Mochi lava. I want one each. One each of everything, please. Isn’t that too much, San? No, I will have more. You might not know what are these tubes. They’re not just a normal tube. They are water dispenser. What’s so special about them? They’re specially made and were sent from Germany. Water will come out slowly like this. Do you see that there are lots of bubbles. There is an air compressor inside the machine. And what’s so important about it? It’s because when there are lots of bubbles in our drinks and when we drink it, it allows us to smell the drinks better. The air inside will bring the smell to our nose better. It’s kinda similar to pulled tea. Yes, it has a similar method. But you’ll get a pulled tea right away. They’re so cool because they’re 100,000 Baht each. They costed more than 100,000. 100,000 Baht? Yes. If you come to Copper Buffet and you want to steal something, I recommend you to steal them. Bring them to a pawn shop. Just by touching, I can feel that they’re expensive. Just a normal iced lemon tea can be this tasty. They said that every kind of water that’s from this machine is tasty. I will try by using tap water. What about water from Khlong Saen Saep? So today us, Bearhug are very happy for everyone at Copper on their achievement. This expansion of the restaurant will make lots of customers to be more happy because they don’t have to fight for a queue. Just like the restaurant’s concept. The more you give, the more you get. Copper restaurant is giving 20 prizes for Bearhug fans. Only for Bearhug fans. Only for Bearhug fans who share this clip in Bearhug family fanpage. We don’t usually talk about giving prize in our clip like this. But this is an exceptional case. Because we really like this restaurant. It’s really good. I’m sure that Bearhug fans who come here are not gonna get disappointed. We eat here everytime we come around this area. Right. We always come here. We will giveaway 20 prizes only to Bearhug fans. Share this clip in Bearhug Family fanpage. Further details will be posted in Facebook. Bye bye.

100 Comments

 1. ไม่ได้ดูนาน พอกลับมาดู รู้สึกเจ้ซาน อ้วนกว่าเดิมอ่ะ

 2. เปนคลิปที่ยอดวิวไม่เยอะ แต่ยอดใลค์คือแบบ งื้มมม รู้เลยง่ะว่าชอบพวกพี่ขนาดใหนน คิดถึงงง~♡

 3. เป็นคลิปที่มีความสุขมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 4. ตั้งแต่ติดตามช่องนี้มาตลอด ผมคิดว่าช่องนี้มีอิทธิพลในกางสื่อสารและโน้มน้าวผู้คนได้มากที่สุด ถ้าเป็นนายกวงการอาหารคงกระฉูดแน่ๆ

 5. พี่ผมมีร้านอาหารแนะนำแต่อยู่ไกลหน่อยชื่อ ฟามฮัก ไม่แพงด้วย

 6. น่าจะมีช่วงใหม่ชื่อช่วงว่า~~~

  ช่วงหมีหาของกิน>○<♡♡

 7. อยากให้โซบะไปเจอกับหมาใหม่พี่บี้เดอะสกาค่ะ

 8. อยากให้พี่ซารต์ไปกินหนมปัง ฉุ่ม ฉ่ำแฉะ

 9. คุณ2คนเคยได้กันยังครับ อล้วอมให้เลียให้ด้วยมั้ยคับ มีคลิบหลุดมั้ยคับ หรือภาพนิ่งก็ได้

 10. เนี่ยแล้วแม่งก็ชอบดูแบร์ฮักรีวิวอาหาร แล้วรีวิวได้ยั่วน้ำลายมาก ดูที่ไรแม่งก็แบบหิวอะ คือหิวอะ หิวๆๆๆๆๆ ทรมานตัวเอง

 11. 11:10มันเข้ากันมากทั้งการรีเเอ็คกับเพลงแม่เจนนิเฟอร์​ คิ้ม😂🤘

 12. พึ่งอกหักมากกำลังเศร้าๆเข้ามาดูคลิปนี้แล้วทำให้ผมยิ้มได้ขอบคุณที่มอบรอยยิ้มให้ผมนะคับ

 13. Life Course ใหม่ของพี่ซารต์ ซุปเห็ด กลายเป็นของดีประจำร้าน copper ในใจพี่ซารต์ไปเรียบร้อย

 14. พี่ซาน สวย ขาวเนี่ยน โคตร. อยากเห็นลุคนี้บ่อยๆๆๆๆๆๆๆๆ.

 15. พี่ซารต์ควรเป็นคนปกติที่ทานเนื้อได้แล้วนะคะ5555555

 16. หนูเริ่มไม่อยากดูคลิปbearhugแล้วอะเพราะว่าโพสต์​แต่ของอร่อย, ของแพง😭😂

 17. เชฟหน้าขาวผมสั้นตรงกลางเคยแข่งรายการ top chef thailand season 1 ด้วย 7:50

 18. พี่เก๋หวานมากกกกหวานมากๆหวานมาก
  พี่ซารอร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยมากกกกกกก

 19. รางวัลชีวิตผมคือการทำงานจนเหลือเวลานอน55

 20. อยากให้แบร์ฮักทำคลิปกินแบบอินดี้ซักครั้ง

 21. 11:45 ก้ว่าหน้าคุ้นๆน้องกุเอง 😂 หน้าตาเกินพี่ไปๆไกล

 22. ผมชอบพี่ซารที่ใส่เเว่นมากกว่าอะพอพี่ถอดดูแปลกๆ

 23. ผมต้องเอาเรย์รสซาหร่ายมานั่งกินแล้วดูไปด้วยเลยฮะหิว!

 24. หลังจากป้อนพี่เกษมเสร็จเสียงพี่ซานเหมือนพิ้งกี้พายเลย,😄

 25. อยากให้แบร์ฮักมากิน "โกโก้อาแปะ" ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ
  โกโก้นมสด โกโกเข้มข้นมากกกกกก

 26. 11:50 พี่พิมพ์ว่าlopster(ตอนที่พี่ซารต์พูดอยู่กับพนักงานเสิร์ฟอ่ะ)แต่มันต้องlobsterป่าวเพ่

 27. รู้สึกว่าช่วงหลังๆท้ายๆคลิปพี่ซานดูเมาของกิน😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*